„Priiusepäeva laulupidu“ Arlet Palmiste (2019)

Kuremaa Mõisateater ja PiibeTeater koostöö

Autor ja lavastaja: Arlet Palmiste
Dirigent: Ülle Sakarias
Näitlejad: Laile Sukk, Enely Lepasepp, Riina Reiman, Raivo Põldaru, Rein Karu, Kalle Jürgens ja Arlet Palmiste.
Segakoor “Serviti”

See on lustakas lugu meeleoludest ja sündmustest Eestis enne 150 aastat tagasi toimunud esimest üldlaulupidu. Aeg oli keeruline, sest keiser oli rahvale andnud vabadust, mida kohalikud mõisnikud sugugi tunnistada ei tahtnud. Eesti talupojad olid hakanud talusid päriseks ostma ja moodustatud valdades pidid talupojad ise oma kohalikke asju otsustama asuma. Saksad olid kaotanud tasuta tööjõu, mis omakorda raskendas nende majanduslikku olukorda. Sellistes väga keerulistes oludes tegid saksad ettepaneku laulupäeva korraldamiseks, mis võtaks maha tekkinud
pingeid, kuid eestlased Jannseniga eesotsas kasutasid olukorda hoopis vastupidiseks ärgitades rahvast tõusma maarahvast eestlasteks ehk astuma võrdsena teiste rahvaste kõrvale.
Ümberpööratud tulemust nähes hakkasid saksad Kuremaa mõisniku poja ja kuberneri A. von Oettingeniga eesotsas laulupeo korraldamisesse kaikad loopima, kuid positiivne lõpptulemus on täna kõigile teada. Pidu toimus ja eestikeelsel laulupeol kõlasid esmakordselt paljud tänaseni armastatud
koorilaulud. Muidugi saab seal, kus palju rahvast koos, ka nalja ja ega eestlasedki algul väga optimistlikult peo poole ei vaadanud. Paralleelid ajaloolisel sündmusel tänase päevaga on täiesti olemas. Kuidas tõestada skeptikutele, et aetakse õiget asja? Eks ikka visaduse ja headusega.
Lavastuses on kahe leeri vahel lepitavaks jõuks laulupeo presidendiks valitud Tartu Maarja kiriku pastor A.H.Willigerode, kes pingeid leevendab armulauaveini pakkudes. Ega needki olukorrad saa lõppeda nii nagu alguses mõttes oli.
Mitu aastat väldanud laulupeo eellugu on raske kahe tunniga laval rahva ette tuua, kuid Kuremaa Mõisateater annab siin oma parima. Etenduses teevad kaasa lisaks kohalikele näitlejatele veel segakoor „Serviti“ ja Äksi segakoor Ülle Sakariase juhendamisel. Teada on ju fakt, et laulupeol osalesid ainult meeskoorid, kuid naised ihkasid samuti peole. Kuidas see neil õnnestus, tuleb tulla Kuremaale vaatama. Lavastuses kõlavad mitmed esimese laulupeo repertuaaris olnud laulud, nagu
„Mu isamaa on minu arm“, „Sind surmani“ ja „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“.
Vaatemänguline ja muusikat täis lavastus ootab publikut osa Eesti rahva jaoks olulise ajaloolise sündmuse etendamisel.