Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41 „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Lisa 1

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— Kellele: „[ettevõtja kannab siia oma nime, aadressi ning olemasolu korral faksinumbri ja e-posti aadressi]” — Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*) — Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*) — Tarbija nimi / tarbijate nimed — Tarbija aadress / tarbijate aadressid — Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil) — Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.